logo bart bulteel

Opleiden

als docent en als coach

Centraal in de cursussen staat de bewustwording, de zelfwaarde en de zelfgroei op het vlak van geweldloos communiceren, sociale vaardigheden, conflicthantering, keuze en verantwoordelijkheid. Sinds 1998 geef ik les en werk ik met mensen uit diverse sectoren, bedrijven en organisaties.

Als gastdocent/spreker voor één of meer sessies (telkens 3u) of lezingen kunt u beroep op mij doen voor de volgende onderwerpen/thema’s:

  • Basis communicatievaardigheden
  • Assertief communiceren
  • Geweldloos communiceren en omgaan met mensen
  • Basisprincipes in leidinggeven

In samenwerking met SBM en ESCALA worden ook opleidingen gegeven.

Methodiek

hoe alle opleidingen vorm gegeven worden

Intensief maatgericht

Hoofdzakelijk in groep dat dient als oefenterrein en als weerspiegeling van het maatschappelijk bestel. Vanuit het ervaringsleren: de mate van het leren wordt bepaald door de deelnemers zelf. Via de leerstijlen doen, conceptualiseren, experimenteren en reflecteren ontstaat, door de roterende manier van werken met de leerstijlen, een meer efficiënte en snellere manier van leren.

Realiteitsgebonden

De theorie komt beperkt (maar wel relatief volledig wat de basishoudingen betreft) aan bod en wordt steeds getransfereerd naar de eigen ervaring en praktijk. Er wordt consequent rekening gehouden met de eigen mogelijkheden en beleving van de deelnemers.

Emancipatorisch

Elke deelnemer komt aan bod als een schakel van het groepsdynamisch gebeuren. Daarnaast is er een individuele aandacht in het rollenspel die de persoon ondersteunt en versterkt.

Oefeningen

Intervisie, groepsopdrachten, casus-analyse, ervaringsuitwisseling, groepsevaluaties en toepassingen.

Coaching

voor jou en met jou

Coaching is het ondersteunen, begeleiden en adviseren van individuele personen op psycho-sociaal en economisch-beleidsmatig vlak.  De adviesvraag kan betrekking hebben op verschillende terreinen:

periodieke evaluatie en reflectie op eigen functioneren

persoonlijke groei

over leiding geven

assertiviteit

stresshantering

zingevingsvragen

Verdiepen & herbronnen

Coaching vertrekt steeds van de actuele situatie waarin de cliënt zich bevindt. Het gaat om een verdieping in zichzelf, een herbronnen, een hanteren van de eigen gedachten en emoties, en het omgaan met persoonlijke problemen, vragen, perceptie en doelstellingen.

Handelen & oplossen

Coaching is een laagdrempelige en pragmatische vorm van adviesverlening en helpt bij het oplossen van conflicten, het benutten van ongebruikte mogelijkheden en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Mensen worden hierbij gestimuleerd om in zichzelf te geloven, hun leven in eigen handen te nemen en om oplossingsgericht te gaan denken.