Logo Bart Bulteel

Schrijven

Zinvolle boeken

De Ziener

De ideeën in DE ZIENER sluiten perfect aan bij de moderne existentiële vragen over keuze, vrijheid, zingeving, lijden en dood. Mensen zoeken naar de zin van hun bestaan, naar geluk, en proberen “het” te vinden in een succesvolle loopbaan; in kennis; in plezier en genot; in het vergaren van rijkdom en bezit; in het streven naar eer, roem en erkenning; in een gezin oprichten; in een gezonde levenswijze volgen; in activisme; en zo verder. Maar telkens we “het” gevonden hebben, als we “het” hebben bereikt, is de uitkomst vaak een nog dieperliggend en verdergaand ongenoegen, een fundamenteel onbehagen of een blijvend onvoldaan verlangen… DE ZIENER is gebaseerd op het bijbelboek Prediker. Hierin is een denker aan het woord die koning in Jeruzalem is geweest. Aan het eind van zijn leven kijkt hij terug naar het verleden en komt tot enkele belangrijke conclusies die ook in onze tijd nog actueel en herkenbaar zijn…

ISBN-nummer: 9789464800050
Verschijningsdatum: 23 december 2022
Aantal bladzijden: 70

Joshua

Een actuele bewerking van het evangelie van Thomas

In 1945 hebben twee boeren bij Nag Hammadi (Egypte) “het evangelie van Thomas” gevonden. Oost en west lijken in dit document samen te vallen. Sommige van de 114 Logia (woorden, gezegden) van deze Jezus, Isa of JOSHUA doen ons denken aan de koans in het zenboeddhisme, aan de beeldspraak over het Zelf van Advaita leraren zoals Sri Shankara, of aan uitspraken van diverse westerse filosofen en mystici. JOSHUA is een actuele bewerking van dit “evangelie van Thomas” en wil een inspirerende bijdrage leveren voor een beter begrip van de prachtige uitspraken, metaforen en verhalen in dit unieke historische document.

ISBN-nummer: 9789464350494
Verschijningsdatum: 24 maart 2021
Aantal bladzijden: 125

ontwikkel spin-kracht bart bulteel

Ontwikkel SPIN-Kracht

Over hoe je bij veranderende Situaties duurzame Principes kunt INzetten

In een complexe geglobaliseerde neoliberale wereld wordt constant verwacht dat we ons innerlijk aanpassen aan de veranderingen in de buitenwereld. Dat leidt ertoe dat we onze persoonlijkheid afstemmen op die buitenwereld, en dat we onze innerlijke zekerheid verliezen door een extreme houding van flexibiliteit en wendbaarheid. Door SPIN-KRACHT te ontwikkelen spinnen we ons eigen web, organiseren we het eigen leven, nemen we principieel de touwtjes weer in handen, en maken we keuzes op basis van natuurlijke universele wetmatigheden, grondbeginselen of Principes zoals geduldig zijn, extremen vermijden, liefdevol zijn, conflicten bijleggen, vertrouwen hebben, eenvoud, vergeving, solidariteit, en zo verder.

ISBN-nummer: 9789464185379
Verschijningsdatum: einde 2020
Aantal bladzijden: 246

Laat het zijn Bart Bulteel

Laat Het Zijn

Een inspirerende interpretatie van de Daodejing van Laozi

Het boek “Laat Het Zijn” is een moderne inspirerende interpretatie van het Chinese wijsheidsboek de Daodejing (ook Tao-Te-Tjing) van Laozi (ook Lao-Tse), waarvan de oudste bronnen teruggaan tot de 6de eeuw voor onze jaartelling. Laozi, de auteur van de Daodejing, richt zich naar mensen die “nobel” willen zijn, naar de “edele mens” of naar “de mens die naar wijsheid zoekt”.

ISBN-nummer: 9789402139709
Verschijningsdatum: 28/01/2020
Aantal bladzijden: 102

over leven in vrijheid Bart Bulteel

Over Leven in Vrijheid

Op 14 april 2019 werd de auteur van “Over Leven in Vrijheid” plotseling, ongevraagd en ongewild, geconfronteerd met de herontdekking van wat vrijheid kan zijn. Verbijsterd bleef hij achter en vond geen woorden om uit leggen wat er was voorgevallen. Maar hij beloofde zijn vrouw dat hij ooit de woorden ervoor zou vinden. En met dit boekje probeert Bart nu duidelijk te maken wat er toen is gebeurd. Dit boekje gaat over de beleving van een ervaring met non-dualiteit (Advaita).

ISBN-nummer: 9789402198010
Verschijningsdatum: 25/09/2019
Aantal bladzijden: 104

Leef het zelf Bart Bulteel

Leef Het Zelf

Een levensboek met hints voor dagelijks gebruik

Dit is een moderne inspirerende interpretatie van het Chinese wijsheidsboek de Yijing, het Boek der Veranderingen (ook I Tjing of I Ching), waarvan de oudste bronnen teruggaan tot de 10de eeuw voor onze jaartelling.

ISBN-nummer: 9789402139174
Verschijningsdatum:12/02/2020
Aantal bladzijden: 325

Over de auteur

Bart Bulteel (°Kortrijk, 31-12-1965) was jarenlang actief als psychosociaal hulpverlener en educatief medewerker in diverse organisaties. Sinds 2000 is hij actief als zelfstandig docent, facilitator, coach en consultant voor verschillende bedrijven in Vlaanderen.

Vanaf 1986 is Bart zich gaan verdiepen in de Yijing, het boek der veranderingen, een Chinees wijsheidsboek waarvan de oudste bronnen meer dan 3000 jaar oud zijn.

Door de jaren heen is bij uitbreiding ook de interesse gegroeid in de psychologie van Carl Gustav Jung, in de alchemie, in de filosofie van Baruch Spinoza, Arthur Schopenhauer, Jiddu Krishnamurti, en in het taoïsme, zenboeddhisme, de non-dualiteit, en in de Westerse mystiek. In de boeken van Bart zijn hier overal sporen van, en verwijzingen naar, terug te vinden.

Bart Bulteel