Logo Bart Bulteel

Inspireren

elke dag tips
Het gordijn is van zulk een volheid, dat men op het middaguur de sterren van de pool ziet. Daardoor is het donker en geeft het geen licht. Maar dan ontmoet men zijn heer, die hem verwant is, en dat brengt geluk en betekent handelen.

Door te zwijgen komt het niet tot klaarheid en is er geen inzicht in de situatie. Alleen als je het open trekt en er op de middag over praat, met wie het echt aanbelangt, kan er ook weer geluk en rust komen, en kan er werkelijk iets veranderen in jouw gedrag, en in dat van anderen....

Het gordijn is van zulk een volheid, dat men op het middaguur de sterren van de pool ziet. Door heengaan wekt men wantrouwen en haat. Je kunt niets groots ondernemen. Als men hem door waarheid opwekt, en niets wil doen, dan komt er geluk.

Soms is het taboe over iets zo groot dat je het liever verborgen houdt, en er niet over wil praten. Maar als je toch gewoon oprecht de waarheid zegt, zonder dat je eist dat er iets verandert, komt er toch beweging in de situatie en in de dag, en dat brengt dan weer geluk met zich mee....

Men kan gerust tien dagen samen zijn, maar langer is dan weer fout

Alles heeft zijn tijd en behoort de tijd toe. Je kunt dingen met iemand anders samen doen, voor een bepaalde tijd, maar na verloop van tijd kun je het dan beter weer loslaten, omdat het zijn tijd heeft gehad, en elk verdergaan tegen de tijdsgeest in zou ingaan, en alleen maar ongeluk met zich zou meebrengen. Soms is het nodig om je niet vast te klampen aan wat-is, maar net een streep te trekken onder de situatie of de dag, zodat je morgen weer met een nieuwe lei kunt herbeginnen....

Men moet door het water. Het reikt tot boven het hoofd, wat ongeluk met zich meebrengt, maar toch is het ook niet foutief te noemen.

Ook al word je vandaag overspoeld door gevaren en emoties, dit alles hoort bij het leven, en je moet er hoedanook door. Wat gebeurt is eigen aan de tijdsgeest en hoort bij het overwinnen van wat het noodlot van de tijd met zich meebrengt....

Een dorre populier krijgt bloesems. Een oudere vrouw krijgt een jongere man. Zonder fout, en zonder lof.

Ook al ziet het er uiterlijk allemaal leuk en happy uit vandaag, innerlijk voel je je leeg en toch niet zo lekker. Er is fundamenteel niet echt iets veranderd. Er is zoveel schijn. Er is geen schuld, schaamte of een fout, maar er is ook geen echt geluk, succes of erkenning....

De nokbalk wordt gestut. Zijn er bijbedoelingen, dan is er wel schaamte.

In vergelijking met gisteren voel je je vandaag beter, omdat je niet de neiging hebt om op te geven. Je krijgt steun. Mocht je willen manipuleren, en de steun misbruiken, dan is er uiteraard schaamte. Het gaat nu niet om eigenbelang, maar om daadwerkelijk elkaar te helpen....

De nokbalk buigt door, en dat brengt ongeluk met zich mee. Er is geen steun meer.

Je voelt je vandaag uitgeput en opgebrand. Het vervelende is dat je teveel onder stress staat.  Het is buigen of barsten. Er is de neiging tot eigenzinnigheid, waardoor anderen je niet meer zullen steunen....

Een dorre populier bot uit aan de wortel. Een oudere man krijgt een jonge vrouw, en daardoor is alles nu bevorderlijk

De levensenergie lijkt vandaag wel opnieuw in actie te komen. Je lijkt als herboren. Misschien is het dan ook ongewoon wat er gebeurt, maar toch is het correct in harmonie met de tijdsgeest, en brengt het ook echt vernieuwing met zich mee....

Wit struisriet eronder leggen is helemaal niet fout.

Wat is er nu fout aan om erg voorzichtig te zijn vandaag. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in het leven, en bij alles wat zich vandaag aan jou voordoet....

Rusteloosheid als duurzame toestand brengt ongeluk.

Omdat je je vandaag moeilijk kunt beheersen, is er een onzalige rusteloosheid die veel stress met zich meebrengt, waardoor je weinig tot niets bereikt....

Loading new posts...
No more posts