Logo Bart Bulteel

Inspireren

elke dag tips
Van de wagen worden de aslagers afgenomen, maar in het midden blijven gaan is correct.

Hoe woelig het leven ook verloopt vandaag, hoe zwaar de maalstroom van het leven ook op je weegt, hou je vast aan de middenweg. De tegenkracht is vandaag te groot. Bereid je voor op de toekomst, hou je nu in, en verzamel energie voor later....

Er dreigt gevaar. Het is dus voordelig om je afzijidg te houden. Want zo ontkom je aan het gevaar.

De krachten van de lente zijn in alle hevigheid, en ongeordeld, werkzaam. Daarom is het vandaag goed om niets te willen forceren, je te beheersen, in te tomen en afzijdig te houden, tot er zich een uitweg aandient waar je dan op in kunt gaan....

De stadswal zinkt terug in de gracht.

Er is een terugslag aan de gang vandaag. Het lot voltrekt zich. Dat hoort zo te zijn in deze tijd. Probeer niet in te grijpen of verzet te plegen. Hardnekkige weerstand zou de toestand vandaag alleen maar erger maken. En schaamte zou dan het gevolg zijn. Het enige wat je echt kan doen is al je aandacht en zorg te richten naar je naaste kring van vrienden en familie. Blijf er in in deze situatie vooral gelaten en berustend bij....

Zegen en groot geluk, omdat het evenwicht blijft bewaard bij wat je wenst.

Wat je vandaag wenst en waar je naar verlangt is evenwichtig en haalbaar, en daardoor ook zal je het kunnen ontvangen....

Omlaag fladeren, zonder bluf en stoef, en samen met anderen, argeloos en oprecht op de levensweg verder gaan.

Met heel jouw hart wil je vandaag oprecht delen met anderen, en je doet bewust afstand van mogelijke rijkdom en voordelen die onrechtmatig zouden zijn verkregen....

Geen vlakte waarop geen helling volgt, geen weggaan waarop geen terugkeer volgt. Zeur niet over deze waarheid, maar geniet van het geluk dat je nog hebt.

Geniet vandaag van het geluk dat je hier en nu hebt, en verlang niet naar meer en anders dan “wat-is”. Er is toch niets anders. Vraag niets vandaag. Weiger niets vandaag. Dàt is HET....

De onbeschaafden in mildheid verdragen. Vastberaden de rivier doorwaden. Niet verwaarlozen wat veraf is. Geen rekening houden met vrienden. Zo lukt het wellicht wel om in het midden te blijven wandelen.

Een open blik hebben; onrecht verdragen; krachtig je afstemmen op de omstandigheden; doelen in de verre toekomst voor ogen houden; geen rekening houden met enkel de naaste vrienden; zo lukt het je om vandaag om gevaren te vermijden en om de middenweg tussen de uitersten te bewandelen....

Trek je kweekgras en onkruid uit, dan gaat de graszode mee.

Hoe alles symmetrisch met elkaar  is verstrengeld, dat is een wonder! Door elk op zijn eigen manier onkruid te wieden, oude resten en ideeën in het leven op te ruimen, is nieuwe groei en is een nieuwe manier van kijken mogelijk....

Je dient geen koningen en vorsten; je doelen liggen nog veel verder.

Wat je voelt en denkt vandaag gaat veel verder dan het eigen kleine leventje dat je leeft. Je kan plotseling enig besef hebben van de eenheid van alles en iedereen....

In orde brengen wat door de vader is bedorven brengt erkenning en waardering.

Door vandaag anders naar de werkelijkheid te kijken, door er anders over te denken, gaat er een nieuwe wereld voor je open. Fouten en patronen die generaties lang werkzaam waren in het verleden worden nu eensklaps hersteld, goedgemaakt en omgekeerd. En zo krijg je dus altijd wat je ziet, door hoe je ernaar kijkt!...

Loading new posts...
No more posts