Logo Bart Bulteel

Inspireren

elke dag tips
Als je oprecht bent, maar niet tot het einde toe, dan komt er nu een verwarring, dan weer vereniging. Als je roept, hoef je je hand maar uit te steken om weer te kunnen lachen. Betreur niets. Heengaan is zonder blaam.

Omdat eigenbelang vaak ons doel is, alsook het vermijden van pijn en lijden, zijn we soms oprecht, soms schijnheilig naar anderen toe. Maar dat brengt verwarring met zich mee, naar de buitenwereld toe, maar ook in jezelf. Je hoeft je maar naar binnen te richten, de adem te volgen, je lichaam te voelen, je hand uit te reiken naar het “geen-zelf”, naar het Ene Leven, naar het innerlijke Zelf, en je zal weer kunnen lachten. Je hoeft nergens spijt van te hebben. Verdergaan op het levenspad is niet fout, en is je enige taak. Doe wat moet. Doe wat je bent....

De stagnatie wordt minder. Geluk voor de grote man. Als het eens mislukte, als het eens mislukte! Daardoor bindt hij het vast aan een bos moerbijloten. De plaats is correct en passend. De stagnatie houdt op. Eerst stagnatie, dan geluk! Men mag haar niet voortdurend willen vasthouden.

Zo houdt de tegenwerking van de tijd op. De herfst wordt aangenomen en aanvaard. Je volgt wat innerlijk in je leeft en past bij je natuur. Wel ben je bang dat je vandaag niet zal slagen, omdat je schijnbaar te weinig druk zet, te zachtmoedig en zachtaardig bent. Maar mededogen en menslievendheid zijn vandaag precies wat overeenkomt met de tijdsgeest. Hou je vast aan deze innerlijke goedheid. Laat de hardheid in je hart wegvloeien als water tussen de oevers van een rivier....

Wie op bevel van de hoogste werkt, blijft vrij van blaam. De gelijkgezinden genieten van de zegen. De wil geschiedt.

Als je vandaag alle egoïstische motieven aan de kant kunt zetten, en je richt op wat er innerlijk en intuïtief in je leeft, en als je je roeping volgt, gewoon te zijn wie je bent, dan is dat niet fout. Wie jouw oprechtheid kan aanvoelen zal zich bij je aansluiten en zo zullen jullie genieten van een zegenrijke en fijne dag. Zo komt uit wat je hebt gewenst, vanzelf, zonder te forceren of te manipuleren....

Zij dragen schaamte, omdat de plaats niet de juiste is.

Het kan vandaag gebeuren dat je schaamte voelt, door wat je de afgelopen dagen hebt ingezien. Je kunt oprecht terugkijken naar je daden en gedachten uit het verleden, en nu kan je zien wat er toen niet correct was. En zit zien is juist, is al verandering, is al leven, is al wat-is....

Hen dragen en dulden, dat betekent voor de gemene man geluk. De stilstand dient de grote man tot welslagen. Hij brengt de massa niet in verwarring.

Als je te laks optreedt tegenover gedachten en handelingen die destructief zijn, dan is dit wel goed voor wie gemeen is, maar voor de grote man in jezelf, voor je innerlijke zelf is het stilstaan hierbij, en ernaar kijken en het laten voorbijgaan, zoals wolken die aan de hemel voorbijschuiven, de juiste handelswijze. Dan smelt het negatieve en destructieve in jezelf weg, en dan zal je in de wereld de mensen niet meer in verwarring brengen en geen schade meer aanrichten....

Trekt men kwaakgras uit, dan gaat de graszode mee. Elk op zijn manier. Standvastigheid brengt geluk en succes met zich mee.

Corrupt en egoïstisch gedrag is vandaag absoluut niet toegestaan. Anderen zien het ook zo. Elk handelt zoals hij of zij natuurlijk is. Blijf weg van elke vorm van parasitair gedrag en dan zal je de dag goedmaken....

Men vindt hechte aanhankelijkheid en wordt daar zelfs nog door gebonden. Naar boven is het ten einde.

Op een bepaald moment in het jaar heb je een soort hoogtepunt bereikt, en dat is vandaag het geval. Je kon de afgelopende periode helder zien dat er meer is in het leven dan het eigen ego en het eigenbelang. Je hebt je verbonden met het Grotere, maar dat pleit je niet vrij. Je hebt de eigen rol en roeping te vervullen. Je neemt je eigen plaats en positie in het leven in. Verdere diepgang en vooruitgang is nu niet meer mogelijk. Gewoon dagelijks jezelf blijven aanpakken is nu correct....

Waarachtig in het goede. De plaats is correct en centraal. Geluk!

Je zal vandaag, door wat er de afgelopen dagen is gebeurd, en als je echt jezelf hebt aangepakt, alleen nog goede daden uit je voortkomen, want vandaag ben je in een soort stabiel evenwicht aanbeland...

In waarachtigheid de weg bewandelen brengt klare en duidelijke werken. Hoe zou dat een smet kunnen zijn?

Als je oprecht kan kijken naar wat je echt voelt, naar wat je tegenhoudt, naar al je wrokkigheid, kwaadheid en egoïsme, dan zal je, door dit oprechte kijken, zien hoe alle gedachten en emoties komen en gaan, leeg zijn, van geen belang, en zal je vandaag duidelijk kunnen zien wat je moet doen. Hoe kan dit nu fout zijn? Keer telkens met je aandacht terug naar je adem en naar je lichamelijke gewaarwordingen, en je zal volledig veilig zijn....

Hangt men de sterke man aan, dan verliest men de kleine knaap. Door na te volgen vindt men wat men zoekt. De wil geeft de onderste op.

Als je al je aandacht bij het Ene Zelf houdt, bij het Leven in zijn geheel, en je blik richt op elk moment van “nu” en “hier”, dan smelt het kleine ego en alle ikkigheid weg, en zal je contradictorisch net dàt vinden wat je echt nodig hebt, wat echt bij jou past. Maar daarvoor moet je wel de deur dicht doen voor alle ikkigheid en eigenbelang, en zal je al het laaghartige ook echt achter je moeten laten....

Loading new posts...
No more posts