Logo Bart Bulteel

Inspireren

elke dag tips
Afwijken van de weg. Blijven in standvastigheid brengt geuk. Men moet niet het grote water oversteken.

Soms neem je een zijweg, zoals vandaag, en doe je misschien dingen die je zelden zo zou doen, maar vandaag is deze experimentele houding constructief en in harmonie met de tijdsgeest. Voor echte belangrijke beslissingen of daden is het vandaag niet het juiste moment. Blijf vertrouwen hebben in het leven zelf, zoals dat zich vanzelf aan jou vertoont....

Naar de top zich wenden om voedsel brengt heil. Met felle ogen als een tijger om zich heen spieden, in onstilbaar begeren. Niet fout.

Het is niet fout om vandaag door zelfreflectie op zoek te gaan naar voedsel dat jou voldoening kan geven, dat innerlijk geluk kan brengen en dat echt blijvend en betrouwbaar is....

Afwijken van de voeding. Standvastigheid brengt ongeluk. Handel in tien jaar niet zo. Niets is bevorderlijk.

Wie zich vandaag fysiek, psychologisch of spiritueel vult met zaken die niet voedzaam zijn, die tuimelt van hunkering naar plezier, en in het plezier word je opgebrand door het verlangen naar nog meer hunkering. Dit eindeloos jagen naar genot brengt niets op, is nutteloos en drijft jouw levensenergie uit je weg....

Zich wenden naar de top voor voeding. Van de weg afwijken, om op de heuvel voeding te zoeken: zo verdergaan brengt ongeluk met zich mee.

Als je afwijkt van het levenspad dat zich vanzelf aan jou vertoont, maar het anders zou willen dan zoals het is, dan is dit streven vandaag te hoogdravend, te veeleisend, te dwingend, te controlerend, te overmoedig of te zelfvoldaan....

Je laat je toverschuldpad lopen, en je kijkt naar mij met je mondhoeken omlaag. Ongeluk!

In feite zorgt het leven vanzelf wel voor jou. Verlies dit basisvertrouwen niet. Je kijkt vandaag misschien afkeurend of jaloers naar hoe het leven bij andere mensen zich voltrekt, maar zo’n afgunstige houding brengt alleen maar nog meer ongenoegen en onvoldaanheid bij jezelf met zich mee. Niet doen dus....

Hij dient niemand tot vermeerdering. Het kan zelfs zijn, dat iemand hem slaat. Hij heeft zijn hart niet altijd in bedwang. Ongeluk!

Emotioneel is het vandaag misschien verwarrender dan gehoopt. Emotioneel word je getroffen door de hardheid van de wereld en het egoÏsme van andere mensen....

Als je werkelijk een goed hart hebt, vraag dan niet. Groot Geluk! Waarlijk, goedheid zal je als deugd worden aangerekend.

Je hebt vandaag niets anders nodig dat wat echt menselijk, mededogend, medelevend en goed is. Wie goed doet… geen tegenstand ontmoet…...

Men wordt verrijkt door rampspoedige gebeurtenissen. Geen fout als je waarachtig bent, in het midden wandelt en de vorst bericht met een zegel. Als je dat doet, zal de vorst volgen. Bevorderlijk is het om gebruikt te worden bij het verleggen van de hoofdstad.

Zelfs als de ene ramp na de andere in jouw leven zich voordoet, dan nog leer je eruit, brengt het iets met zich mee waar je nadien waarde aan hecht. Als je vandaag oprecht bent naar anderen toe, en als je geen uitersten opzoekt, maar de gulden middenweg bewandelt, en als je aan mensen meedeelt wat je allemaal voelt, weet en wilt, dan brengt dit met zich mee dat anderen jou willen volgen en ook echt met jou willen samenwerken....

Hij zal wel door iemand vermeerderd worden. Tien paar schildpadden kunnen dit niet verhinderen. Duurzame standvastigheid brengt geluk. De koning toont hem voor God. Geluk.

Er is vandaag geen andere mogelijkheid dan dat het jou voor de wind gaat. Ook al zijn er tegenwerkingen, het maakt nu niets uit. Als je koppig vasthoudt aan wie je bent, aan wat je nodig hebt en bij wat je voelt, dan kan het niet anders of er volgt daaruit dat er geluk is of op je afkomt....

Bevorderlijk is het om grote daden te volbrengen. Groot geluk! Geen fout.

De vruchtbaarheid van dit moment van het jaar ligt niet in prestaties, in uiterlijk gedrag of in wereldlijk succes, maar wel in de innerlijke kracht die in elk van ons aanwezig is, en naar buiten wil komen. Wie zich vandaag innerlijk kan richten op dit Veld van het Ene(rgie), die is zelf een-duidig en straalt helder zijn talenten uit over de omgeving....

Loading new posts...
No more posts