Logo Bart Bulteel

Filosofisch consulent

Is een filosofisch consult iets voor u?

Als u worstelt met zingevingsvragen, belangrijke beslissingen die u moet nemen, problemen in het contact met anderen, een midlifecrisis, heroriëntatie van jouw leven, of andere levensvragen.

Als u denkt dat het helpt om een verstikkend probleem of situatie om te zetten in een vruchtbare vraag.

Als u actief wilt zoeken naar een inspirerend antwoord bij een specifiek levensthema.

Als een filosofisch consult u gewoonweg aanspreekt.

Als er iets van uw hart moet.

Als u wilt dat er (eens) iemand naar u luistert.

Doel van een filosofisch consult

Het doel van filosoferen is het vergroten van een zekere vorm van wijsheid. Wijsheid is een doordachte levenshouding gebaseerd op logica, ethica, onderzoek, en op organische principes. Filosofie is van oudsher het zoeken naar wijsheid, het actief ont-dekken van een levenshouding waarin uw zelfbeeld, wereldbeeld en godsbeeld; uw waarden en normen; uw hoop en verlangens; worden (her)overwogen en tot een synthese worden gebracht.

Een filosofisch consulent ‘behandelt’ u niet, en geeft u geen advies, maar ondersteunt u om tot de juiste vragen te komen en om samen op (onder)zoek te gaan naar een eigen uniek antwoord. Dit gebeurt door tijd te maken voor reflectie, om na te kunnen denken over uitwegen, overwegingen en mogelijkheden. Samen onder-zoeken wij mogelijke antwoorden op fundamentele vragen over uw identiteit, waarden, levensdoelen, zelfinzicht, vertrouwen, levenskunst, gewoonten, relaties en ambities

Wanneer kunt u bij mij terecht?

Een filosofisch consulent geeft geen antwoorden, maar helpt u met vragen te formuleren die voor u van ‘levensbelang’ zijn, en ondersteunt u om na te denken over een antwoord dat u daarop wilt vinden of geven. De filosofisch consulent is een open, respectvolle, niet-oordelende, aanwezige, toehoorder, en is een veilige discrete plek waar in alle rust geluisterd wordt naar wie u bent; naar dat wat u voelt, denkt, doet, wilt en/of nodig hebt.

Waarmee kan u niet bij mij terecht?
Als u in het dagelijkse leven wordt overspoeld door dwingende gevoelens, of als u uw gedrag en uw gedachten niet meer onder controle hebt, dan kan u best op zoek gaan naar een goede psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Als u problemen ervaart op uw werk, of niet meer weet wat de volgende stap in uw carrière is, dan doet u best een beroep op een loopbaancoach.

Thema's

Inhoudelijk kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen: zich eenzaam voelen; gevoelens van zinloosheid; na een burn-out periode verder gaan: angsten overwinnen; gevoelens van machteloosheid, onbehagen en moedeloosheid; gemoedsrust willen vinden; een verlies verwerken; gebeurtenissen een plaats geven in jouw leven; zelfvertrouwen opbouwen; omgaan met eindigheid; omgaan met schuldgevoelens, schaamte, ziekte; jezelf beter leren kennen; levensdoelen verduidelijken en herformuleren; identiteitsproblemen verhelderen; begeleiden bij het maken van keuzes, …

Praktisch

Een filosofisch consult begint met een eerste oriëntatiegesprek. De filosofisch consulent wil weten wat u verwacht en geeft aan of er daaraan kan voldoen worden.  Een filosofisch consult kan bestaan uit één of meerdere sessies, afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden. Vaak is het nuttig om ‘huisopdrachten’ te maken, bijvoorbeeld een filosofisch boek of artikel lezen, een oefening doen, een denkdagboek bij te houden,…

De gesprekken vinden plaats in Handzame, Amersveldestraat 204

De prijs is 60€/uur.