Logo Bart Bulteel

Inspireren

elke dag tips
Dulden van wat door de vader is bedorven, dat brengt schaamte.

Denken en doen vandaag, zoals je vader het je heeft geleerd, is niet goed. Doe het maar op een andere manier. Doe het net omgekeerd. En verlang niet van een ander om recht te zetten wat jouw ouders je ooit hebben aangedaan. Maar doe het zelf. Keer het om. Herstel! Verander....

Een beetje spijt, maar geen grote fouten.

Misschien voel je je schuldig dat je anders denkt en doet dan je ouders, maar dat is geen fout, maar net een rechtzetting....

In orde brengen wat door de moeder is bedorven.

Wat in het lichaam aan verlangens opkomt moet je ook in vraag durven stellen, en jezelf beheersen vandaag. Hou je vast aan de middenweg: niet teveel van het ene, niet teveel van het andere. Geen ascese, geen extase....

In orde brengen wat door de vader is bedorven.

Wat in het hoofd aan gedachten verrijst vandaag moet je ook in vraag durven stellen, en durven omkeren....

Omhoog willen gaan in het donker, daarmee valt er niets meer te winnen.

Op de top van je kunnen volgt er weer een dalen. Raak de weg niet kwijt door verder te willen gaan dan wat je nu al hebt bereikt. Hou vandaag gewoon standvastig vast aan de innerlijke ingevingen van de dag....

Je groeit stap voor stap. Je bereikt volkomen wat je wilt.

Na de vorige dagen kan het niet anders of alles loopt zoals het was gepland. De kunst is nu om onverschillig en gelaten te blijven bij al het mooie dat je hebt bereikt en op je afkomt. Hou niet te veel vast aan de lente, maar wees ook niet bang om de lente weer te moeten verliezen. Leef in het hiernu. Wat voorbij is, is verleden. Wat nog niet is, dat is toekomst. Alleen wat-is, is nu....

Je hebt toegang tot het bovenaardse; het psychische en innerlijke.

Alleen wie toegewijd is aan het eigen lot, kan wat gegeven wordt ook dragen, en krijgt de steun van de ene levenskracht, die groter is dan al wat zichzelf heeft beperkt....

Je gaat vooruit in een lege stad. Je ontmoet geen weerstand of verzet.

Er is geen reden om je te bedenken vandaag. Er is zelfs geen tegenkanting....

Eerlijk en oprecht zijn.

Ben je vandaag oprecht, en zeg je eerlijk wat er in je leeft, wat je gevoelens en behoeften zijn, dan volgen vreugde en blijheid automatisch en noodzakelijk vanzelf....

Groeien dat vertrouwen ontmoet brengt veel geluk.

De basis is stevig vandaag. Wat je ook doet, als anderen er vertrouwen in hebben, dan zal het ook slagen....

Loading new posts...
No more posts