logo bart bulteel

Opleidingen

basis en spin communicatie

Centraal in de cursussen staat de bewustwording, de zelfwaarde en de zelfgroei op het vlak van geweldloos communiceren, sociale vaardigheden, conflicthantering, keuze en verantwoordelijkheid. Sinds 1998 geef ik les en werk ik met mensen uit diverse sectoren, bedrijven en organisaties.

Als gastdocent/spreker voor één of meer sessies (telkens 3u) of lezingen kunt u beroep op mij doen voor de volgende onderwerpen/thema’s:

  • Basis communicatievaardigheden
  • Assertief communiceren
  • Geweldloos communiceren en omgaan met mensen
  • Basisprincipes in leidinggeven
  • SPIN-Communicatie (Situationeel Principes INzetten): werken met/aan Principes
  • Non-dualiteit en over-leven in vrijheid

Als syllabus voor alle opleidingen wordt het handboek “Ontwikkel Spin-Kracht” gebruikt.

In samenwerking met de SBM en ESCALA worden ook opleidingen gegeven.

Methodiek

hoe alle opleidingen vorm gegeven worden

Intensief maatgericht

Hoofdzakelijk in groep dat dient als oefenterrein en als weerspiegeling van het maatschappelijk bestel. Vanuit het ervaringsleren: de mate van het leren wordt bepaald door de deelnemers zelf. Via de leerstijlen doen, conceptualiseren, experimenteren en reflecteren ontstaat, door de roterende manier van werken met de leerstijlen, een meer efficiënte en snellere manier van leren.

Realiteitsgebonden

De theorie komt beperkt (maar wel relatief volledig wat de basishoudingen betreft) aan bod en wordt steeds getransfereerd naar de eigen ervaring en praktijk. Er wordt consequent rekening gehouden met de eigen mogelijkheden en beleving van de deelnemers.

Emancipatorisch

Elke deelnemer komt aan bod als een schakel van het groepsdynamisch gebeuren. Daarnaast is er een individuele aandacht in het rollenspel die de persoon ondersteunt en versterkt.

Oefeningen

Intervisie, groepsopdrachten, casus-analyse, ervaringsuitwisseling, groepsevaluaties en toepassingen.