In orde brengen wat door de moeder is bedorven.

Wat in het lichaam aan verlangens opkomt moet je ook in vraag durven stellen, en jezelf beheersen vandaag. Hou je vast aan de middenweg: niet teveel van het ene, niet teveel van het andere. Geen ascese, geen extase.