Logo Bart Bulteel

Dagtips

elke dag inspiratie
Een eenogige die kan zien, dat is als een eenzaam iemand die vasthoudt aan zijn standpunt.

Hoe meer je vasthoudt aan een eenmaal genomen besluit, ook al sta je alleen, hoe meer deze trouw aan het innerlijk licht zichzelf bewijst in de gevolgen ervan in het dagelijks leven, en zo dus vanzelf een teken van wijsheid is....

Een lamme die kan handelen.

Normaal gezien kan een lamme zich moeilijk bewegen, maar hier is het mogelijk. Het is namelijk een goeie dag om indirect iets te kunnen bereiken....

Hij komt met het hoofd in het water, en dat is gevaarlijk.

Zolang je vooruitloopt, en niet omkijkt, maar een duidelijk beeld voor de toekomst voor ogen houdt, dan is alle gevaar bij voorbaat al overwonnen....

De buur in het oosten, die een os slacht, krijgt niet zoveel werkelijk geluk als de buur in het westen met zijn klein offer.

Rijk ceremorieel en complexe rituelen zijn geen bewijs, of bieden geen enkele garantie, voor een werkelijk religieus bewustzijn. Pracht, praal en menselijke willekeur komen in de plaats van een mystieke eenwording met wat-is. Imposante goedsdienstoefeningen, waar innerlijke menselijke warmte en kwetsbaarheid ontbreekt, brengt niet zoveel geluk als een oprechte opoffering van elke vorm van ikkigheid, dat eerlijk, integer en oprecht wordt bevonden....

Ook de mooiste kleren worden vodden. Wees heel de dag voorzichtig

Nog steeds is het in duistere tijden aan te raden om voorzichtig te zijn, om elk uiterste te vermijden, en om te zien waar een klein detail al de voorbode is voor de nakende ommekeer, en een teken voor verval is....

Het duivelsland onderwerpen en het gemene niet gebruiken.

Wat groot is geworden, wil nog groter worden, maar waar eindigt het grote? En waar en wanneer slaat het om in zijn tegendeel, in het kleine? Vermijd daarom alle extremen!...

Zoek er niet naar, loop het niet na, op de zevende dag krijg je het terug, als gevolg van het gaan op de gulden middenweg.

Wat bij je hoort, kan je niet voor altijd verliezen, zelfs al gooi je het weg; het komt vanzelf naar je terug, als je gewoonweg maar kunt wachten....

Zoek er niet naar, loop het niet na, op de zevende weg krijg je het, als gevolg van de middenweg

Wat bij je hoort, kan je niet voor altijd verliezen, zelfs al gooi je het weg; het komt vanzelf naar je terug, als je gewoonweg maar kunt wachten....

Hij remt zijn wielen. Als een vos het water al is overgestoken, maar met de staart in het water komt, zal dàt hem geen schade berokkenen.

Nerveus vooruit willen gaan bij het begin is als het niet willen remmen van de wielen als men voor een afgrond staat....

Eenvoudige bekoorlijkheid is niet fout.

In de hoogste mate van cultuur en ontwikkeling wordt alle opsmuk afgeworpen en verbergt de oppervlakkige vorm niet langer de diepe inhoud, maar laat deze volledig tot zijn recht komen....

Loading new posts...
No more posts